De doelgroep

Energy Building richt zich op elke pandeigenaar die het beste energielabel wil. Het maatregelenpakket van Energy Building wordt gefaseerd in de markt gezet. In de beginfase worden met name contacten gelegd met  vereniging van eigenaren van (appartementen)gebouwen en woningstichtingen voor het verduurzamen van hun woningvoorraad. Deze doelgroepen zijn met name van belang omdat zij veel gebouwen beheren waar veel vooruitgang geboekt kan worden als het gaat om de verduurzaming van gebouwen.

Daarnaast richt Energy Building zich op vastgoedeigenaren van bijvoorbeeld studentenhuisvesting, zorgcomplexen e.d.

Tot slot is Energy Building een partner voor bedrijven die willen verduurzamen. Voor deze doelgroep wordt op het gebied van verduurzaming en installatie technische vraagstukken individueel advies op maat gegeven.   

Bij vragen of voor meer informatie:

Efficiënt energie gebruik
Duurzame energie
ontwerp en realisatie the webhouse